Bank Spółdzielczy w Barcinie i Bank Spółdzielczy w Chojnicach wyraziły wolę przystąpienia do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Barcinie i Bank Spółdzielczy w Chojnicach wyraziły wolę przystąpienia do Systemu Ochrony i złożyły dokumenty, określone w § 13 ust. 2 pkt 1 litera a,b,c Umowy Systemu Ochrony.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w/w Banków do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z działem VI Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Statutem Spółdzielni.