Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Bank Spółdzielczy w Skierniewicach i Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 19 listopada 2018 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Białej Rawskiej, Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach oraz Bankiem Spółdzielczym w Tarnobrzegu.

Aktualnie System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 298 zrzeszonych Banków Spółdzielczych.