Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 7 grudnia 2018 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju.

Aktualnie System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 300 zrzeszonych Banków Spółdzielczych.