Bank Spółdzielczy w Kłomnicach połączył się ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA" w Katowicach


Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Kłomnicach (Bank przejmowany spoza SOZ) ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA" w Katowicach (Bank przejmujący – Uczestnik SOZ).