Bank Spółdzielczy w Poddębicach podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 16 listopada 2018 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Poddębicach.

Aktualnie System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 295 Banków Spółdzielczych.