Bank Spółdzielczy w Poddębicach wyraził wolę przystąpienia do Systemu Ochrony

Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Poddębicach wyraził wolę przystąpienia do Systemu Ochrony i złożył wymagane dokumenty, określone w § 13 ust. 2 pkt 1 Umowy Systemu Ochrony.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Banku Spółdzielczego w Poddębicach do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z działem VI Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Statutem Spółdzielni.