Bank Spółdzielczy w Skawinie złożył wniosek o przystąpienie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Skawinie złożył wniosek o przystąpienie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Banku Spółdzielczego w Skawinie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z działem VI Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Statutem Spółdzielni.