Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim połączył się z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie


Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie z dniem 31 grudnia 2018 r. Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim (Bank przejmowany spoza SOZ) z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie (Bank przejmujący – Uczestnik SOZ).