Beskidzki Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu, Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina, Bank Spółdzielczy w Jabłonce, Bank Spółdzielczy w Małej Wsi, Bank Spółdzielczy w Mielcu, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy

W dniu 31 grudnia 2018 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Beskidzkim Bankiem Spółdzielczym, Bankiem Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu, Bankiem Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina, Bankiem Spółdzielczym w Jabłonce, Bankiem Spółdzielczym w Małej Wsi, Bankiem Spółdzielczym w Mielcu, Międzypowiatowym Bankiem Spółdzielczym w Myszkowie oraz Bankiem Spółdzielczym w Rajczy.

Aktualnie System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 308 zrzeszonych Banków Spółdzielczych.