I Kongres Ryzyka Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Z przyjemnością informujemy Państwa, że 24 października 2018 r. odbędzie się I Kongres Ryzyka Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Mamy nadzieję, że Kongres ten rozpocznie coroczne, cykliczne spotkania, podczas których w gronie kadry zarządzającej Uczestników oraz Spółdzielni SOZ BPS, poruszane będą kluczowe dla funkcjonowania Systemu Ochrony kwestie. Motywem przewodnim tegorocznego Kongresu Ryzyka będzie ryzyko kredytowe. W trakcie prezentacji wprowadzających, osoby odpowiadające w Spółdzielni za kluczowe obszary monitorowania ryzyka postarają się przekazać Państwu najistotniejsze obserwacje i uwagi dotyczące zarządzania ryzykiem oraz jego ograniczania w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w Kongresie.