Bank Spółdzielczy w Małej Wsi, Bank Spółdzielczy w Rajczy, Bank Spółdzielczy w Mielcu, Bank Spółdzielczy w Nowej Soli, Bank Spółdzielczy w Brzesku i Bank Spółdzielczy w Tarczynie złożyły wnioski o przystąpienie do Systemu Ochrony Zrzeszen

Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Małej Wsi, Bank Spółdzielczy w Rajczy, Bank Spółdzielczy w Mielcu, Bank Spółdzielczy w Nowej Soli, Bank Spółdzielczy w Brzesku i Bank Spółdzielczy w Tarczynie złożyły wnioski o przystąpienie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Banku Spółdzielczego w Małej Wsi, Banku Spółdzielczego w Rajczy, Banku Spółdzielczego w Mielcu, Banku Spółdzielczego w Nowej Soli, Banku Spółdzielczego w Brzesku i Banku Spółdzielczego w Tarczynie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z działem VI Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Statutem Spółdzielni.