Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie wyraził wolę przystąpienia do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Informujemy, iż Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie wyraził wolę przystąpienia do Systemu Ochrony i złożył wymagane dokumenty, określone w § 13 ust. 2 pkt 1 Umowy Systemu Ochrony.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z działem VI Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Statutem Spółdzielni.