Pieniński Bank Spółdzielczy podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 28 września 2018 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Pienińskim Bankiem Spółdzielczym.

Aktualnie System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 294 Banki Spółdzielcze.