Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie wyraził wolę przystąpienia do Systemu Ochrony

Informujemy, iż Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, będący członkiem Zrzeszenia SGB, złożył wniosek o przystąpienie do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Zgodnie z Umową Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, rozpoczęcie procedury przystąpienia do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, będzie możliwe po zawarciu przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Umowy Zrzeszenia z Bankiem BPS S.A.