Kariera

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zatrudni na stanowisko:

Analityka kredytowego w Departamencie Analiz i Monitorowania Ryzyka

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • analiza metod oceny ryzyka funkcjonującego w bankach spółdzielczych,
 • prace nad ulepszaniem procedur zarządzania ryzykiem w bankach,
 • udział w projektach wdrażania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych,
 • uczestniczenie w usługach doradztwa w określonym zakresie, zgodnie z realizacją przedsięwzięć na rzecz banków spółdzielczych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z ryzykiem kredytowym w bankach,
 • praktyczna znajomość regulacji kredytowych,
 • umiejętności tworzenia procedur zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • gotowość uczenia się  i podejmowania nowych zadań.

Dodatkowo oferujemy:

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i realizację nowych projektów,
 • Pakiet benefitów: Multisport Plus i opieka medyczna Luxmed.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: renata.jaworowicz@sozbps.pl do dnia 20 sierpnia 2018r.

Proszę o dopisanie następującej klauzuli: „

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS  (dalej: SSOZ BPS) moich danych osobowych na potrzeby wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko analityka kredytowego w Departamencie Analiz i Monitorowania Ryzyka. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest SSOZ BPS, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, moje dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi procesu rekrutacji na ww. stanowisko w ww. firmie. Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia uwzględnienie mojej kandydatury w procesie rekrutacji. Moje dane zostaną udostępnione SSOZ BPS na potrzeby obsługi procesu rekrutacji i nie zostaną nikomu przekazane, z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji obsługiwanych przez SSOZ BPS. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………….

Data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SSOZ BPS moich danych osobowych na potrzeby wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych obsługiwanych przez SSOZ BPS. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest SSOZ BPS, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 81, 00-844 Warszawa, dane kontaktowe: jak wyżej. Moje dane będą przetwarzane na potrzeby wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacji obsługiwanych przez SSOZ BPS. Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia uwzględnienie mojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych obsługiwanych przez SSOZ BPS. Moje dane zostaną wykorzystane przez SSOZ BPS w razie dopasowania mojego profilu zawodowego do oferty pracy, moje dane przetwarzane będą bezterminowo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………….

Data i podpis