Kariera

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zatrudni na stanowisko:

Audytor w Departamencie Audytu Dużych Banków

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • udział w rocznej ocenie ryzyka i procesie tworzenia planu audytu,
 • wykonywanie pod nadzorem badań audytowych, zgodnie z przyjętą metodyką audytu,
 • zarządzanie powierzonymi zadaniami, aktualizacja postępów oraz koordynacja prac na poszczególnych etapach procesu we współpracy z innymi członkami zespołu,
 • identyfikacja obszarów wymagających usprawnienia, przygotowanie propozycji planów działania i raportowanie do prowadzącego badanie,
 • prezentacja wyników badania wybranych obszarów przed prowadzącym badanie oraz Dyrektorem Departamentu Audytu Dużych Banków,
 • wsparcie przy opracowaniu wstępnej wersji raportu z badania,
 • uczestniczenie w usługach doradztwa w określonym zakresie, zgodnie z przyjętą metodyką audytu,
 • zgłaszanie potrzeb wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących procedur/procesów realizowanych przez Departament.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, matematyka),
 • 3-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z kontrolą, audytem i / lub 2-letnie doświadczenie w pracy w bankowości/instytucjach finansowych,
 • dobra znajomość przynajmniej jednego z kluczowych obszarów: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, kapitały i adekwatność kapitałowa, IT, ryzyko finansowe (biznesowe),
 • znajomość Prawa Bankowego oraz polskich i europejskich regulacji nadzorczych i ostrożnościowych dla instytucji finansowych,
 • znajomość Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki,
 • wysokie zdolności interpersonalne oraz komunikacyjne (jasność przekazu w słowie i na piśmie),
 • doświadczenie w audytach procesowych lub audytach opartych o ryzyko,
 • certyfikaty (np. CIA, CISA) i/lub doświadczenie w zewnętrznej firmie audytorskiej będą dodatkowym atutem.

Dodatkowo oferujemy:

 • ok. 80-90% czasu pracy w Warszawie, w siedzibie Spółdzielni SOZ BPS,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji do 31 marca 2018r., na adres: renata.jaworowicz@sozbps.pl

Proszę o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych   ( Dz.U. z 2002r. nr 101 poz.926 ze zm.)”