Struktura organizacyjna

Departament Audytu Banków Spółdzielczych
Dyrektor Andrzej Fabisiak

Departament Audytu Dużych Banków
Dyrektor Mateusz Gruszka

Dyrektor Zapewnienia Jakości Audytu
Aleksandra Jagielska

Zespół Monitorowania Zaleceń i Wsparcia
Arkadiusz Demus

Departament Pomocy i Restrukturyzacji
Dyrektor Michał Wilk

Departament Pomocy i Restrukturyzacji
Zastępca Dyrektora Robert Jesiołowski

Zespół Pomocowy Kierownik Małgorzata Wolanin

Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Systemowego
Andrzej Michałowski

Departament Analiz i Monitorowania Ryzyka
Dyrektor Bernadetta Zych

Zespół Analiz Kierownik Monika Dobkowska

Biuro Obsługi Zarządu
Kierownik Hanna Witkowska

Zespół Relacji z Uczestnikami
Kierownik Wiesława Aleksandrowicz

Zespół Administracyjno-Finansowy
Kierownik Agnieszka Godlewska