Rada

Bartosz Kublik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Władysław Mikucewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marian Gola - Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Bień – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Jonak – Członek Rady Nadzorczej

Wacław Kozłowski – Członek Rady Nadzorczej

Teresa Kudlicka – Członek Rady Nadzorczej

Gabriela Sołobodowska – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Stępień – Członek Rady Nadzorczej