Uczestnicy

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 288 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Z każdym miesiącem przybywa banków przystępujących do porozumienia. To co bardzo istotne dla realizacji misji banków spółdzielczych, utworzenie Systemu Ochrony nie zmieniło charakteru działalności tych banków. Pozostają one nadal prawnie i ekonomicznie samodzielnymi jednostkami działającymi dla dobra środowisk lokalnych.