Uczestnicy

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 308 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Z każdym miesiącem przybywa Banków przystępujących do porozumienia. To co bardzo istotne dla realizacji misji banków spółdzielczych, utworzenie Systemu Ochrony nie zmieniło charakteru działalności tych Banków. Pozostają one nadal prawnie i ekonomicznie samodzielnymi jednostkami działającymi dla dobra środowisk lokalnych.