RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

Administratorem danych osobowych Uczestników Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. W Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS powołany został Inspektor Ochrony Danych, do którego można zgłosić się z żądaniem dotyczącym danych osobowych pod adresem e-mail: abi@sozbps.pl lub listownie na adres: Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.