Zarząd

Sławomir Czopur - Prezes Zarządu

Wiesław Żółtkowski – Wiceprezes Zarządu

Rafał Makuszewski – Wiceprezes Zarządu