Konferencja szkoleniowa

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zaprasza na konferencję dotyczącą zarządzania ryzykami rynkowymi, w szczególności ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem kursowym (walutowym), a także portfelami pozakredytowych instrumentów finansowych przez Banki Spółdzielcze

Szkolenie jest dedykowane dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie ryzykami rynkowymi oraz zarządzanie rynkowymi instrumentami finansowymi w zakresie rynków finansowych z uwzględnieniem instrumentów dostępnych dla Banków Spółdzielczych oraz instrumentów pochodnych.

Podczas konferencji zostaną także omówione zagadnienia związane z ryzykiem stopy procentowej, zarówno w portfelu bankowym (obejmującym głównie kredyty i depozyty), jak i handlowym (instrumenty finansowe) oraz z ryzykiem kursowym wraz ze wskazaniem strategii zarządzania tymi ryzykami w różnych fazach cyklu gospodarczego.

Konferencja ma mieć charakter wykładów, z aktywnym udziałem uczestników, polegających na możliwości zadawania pytań oraz dzielenia się z innymi uczestnikami swoim doświadczeniem na rynku finansowym oraz w zarządzaniu ryzykami rynkowymi.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szkolenie będzie zorganizowane w następujących miastach i terminach:

30-31 maja – Janów Lubelski (Banki Spółdzielcze z rejonu lubelskiego i podkarpackiego),

04-05 czerwca – Warszawa  (Banki Spółdzielcze z rejonu łódzkiego i mazowieckiego),

06-07 czerwca – Pisz  (Banki Spółdzielcze z rejonu warmińsko-mazurskiego i podlaskiego),

10-11 czerwca – Opole (Banki Spółdzielcze z rejonu górnośląskiego, opolskiego i dolnośląskiego),

12-13 czerwca – Kraków (Banki Spółdzielcze z rejonu małopolskiego i świętokrzyskiego).

Szkolenie jest organizowane przy udziale Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji.

AKTUALNOŚCI