Skip to main content

Mechanizmy pomocowe

Mechanizmy pomocowe utworzone w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zostały zdefiniowane w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Składają się na nie mechanizmy wsparcia płynności, oparte na depozycie obowiązkowym oraz mechanizmy wsparcia wypłacalności pozwalające na udzielenie pomocy ze środków zgromadzonych na Funduszu Zabezpieczającym, zasilanym obowiązkowymi wpłatami uczestników.

Wg stanu na 30 września 2020 r. System Ochrony Zrzeszenia BPS dysponuje Funduszem Zabezpieczającym w kwocie ponad 628 mln zł oraz środkami wsparcia płynności w kwocie ponad 7,3 mld zł. Środki te pozwalają na skuteczną pomoc każdemu z Uczestników.

Należy przy tym podkreślić, że pomoc będzie uruchamiana w przypadku zrealizowania się u Uczestnika Systemu Ochrony sytuacji skrajnej, skutkującej wypływem znacznej kwoty środków lub, gdy sytuacja banku będzie wskazywała na zagrożenie upadłością. Aby do niej nie dopuścić System Ochrony stale monitoruje swoich Uczestników.

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS może udzielić pomocy finansowej w formie: pożyczki, gwarancji, poręczenia lub innych zabezpieczeń, wpłat na fundusz zasobowy lub rezerwowy Banku Spółdzielczego, wpłat na kapitał zapasowy lub rezerwowy Banku Zrzeszającego, a także objęcia udziałów członkowskich w celu zwiększenia funduszy własnych Banku Spółdzielczego oraz objęcia akcji w celu zwiększenia funduszy własnych Banku Zrzeszającego.

AKTUALNOŚCI