Skip to main content

Uczestnicy

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 307 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. To co bardzo istotne dla realizacji misji banków spółdzielczych, utworzenie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS nie zmieniło charakteru działalności tych Banków. Pozostają one nadal prawnie i ekonomicznie samodzielnymi jednostkami działającymi dla dobra środowisk lokalnych.

AKTUALNOŚCI