Uczestnicy

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 31 grudnia 2020 r. tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 325 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. To co bardzo istotne dla realizacji misji banków spółdzielczych, utworzenie Systemu Ochrony nie zmieniło charakteru działalności tych Banków. Pozostają one nadal prawnie i ekonomicznie samodzielnymi jednostkami działającymi dla dobra środowisk lokalnych.

AKTUALNOŚCI