Struktura organizacyjna

Departament Audytu Banków Spółdzielczych
nr tel. 697 704 536

Departament Audytu Dużych Banków
nr tel. 603 175 485

Dyrektor Zapewnienia Jakości Audytu
nr tel. 605 553 017

Zespół Monitorowania Zaleceń i Wsparcia
nr tel. 507 134 978

Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Systemowego
nr tel. 661 990 214

Departament Analiz i Monitorowania Ryzyka
nr tel. (22) 539-52-21, 607 789 884

Biuro Ryzyka Kredytowego
nr tel. 533 340 858

Departament Pomocy i Restrukturyzacji
nr tel. 533 340 845

Biuro Obsługi Zarządu
nr tel. (22) 539-53-17

Zespół Relacji z Uczestnikami
nr tel. (22) 539-53-52, 506 861 288

Zespół Administracyjno-Finansowy
nr tel. (22) 539-51-69, 697 621 805

Zespół Wsparcia Technologicznego
nr tel. 603 764 484

Koordynator ds. Compliance
nr tel. 533 340 882

AKTUALNOŚCI