Struktura organizacyjna

Departament Audytów Kompleksowych
nr tel. 697 704 536

Departament Audytów Procesowych
nr tel. 603 175 485

Dyrektor Zapewnienia Jakości Audytu
nr tel. 605 553 017

Zespół Monitorowania Zaleceń i Wsparcia
nr tel. 507 134 978

Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Systemowego
nr tel. 661 990 214

Departament Analiz i Monitorowania Ryzyka
nr tel. (22) 539-52-21, 607 789 884

Biuro Ryzyka Kredytowego
nr tel. 533 340 858

Departament Pomocy i Restrukturyzacji
nr tel. 533 340 845

Biuro Obsługi Zarządu
nr tel. (22) 539-53-17

Zespół Relacji z Uczestnikami
nr tel. (22) 539-53-52, 506 861 288

Zespół Administracyjno-Finansowy
nr tel. (22) 539-51-69, 697 621 805

Zespół Wsparcia Technologicznego
nr tel. 603 764 484

Koordynator ds. Compliance
nr tel. 533 340 882

AKTUALNOŚCI