Skip to main content

Znak graficzny

Zarząd Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą przyjął Uchwałą nr 09/11/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. znak graficzny, który identyfikuje Uczestników SOZ BPS jako grupę wspierającą się w zakresie płynności i wypłacalności.

W Spółdzielni SOZ BPS została opracowana tabliczka informacyjna zgodna z przyjętym znakiem graficznym, która powinna być umieszczona w miejscu świadczenia usług bankowych przez Uczestników SOZ BPS.

soz tabliczka2

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI