Połączenie Banków Spółdzielczych

Informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 21 stycznia 2020 r. podjęła decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie (bank przejmowany) przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu...

więcej...

AKTUALNOŚCI