Skip to main content

Ład korporacyjny

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22  lipca 2014 r. zgodnie z zasadą proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółdzielni SOZ BPS, poprzez przyjęcie Polityki ładu korporacyjnego w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Polityka ładu korporacyjnego w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Spółdzielni SOZ BPS, w tym relacje z udziałowcami, organizację, funkcjonowanie audytu wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

               Polityka ładu korporacyjnego w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

               Oświadczenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w sprawie stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

               Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

               Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2023 r.

               Schemat struktury organizacyjnej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

AKTUALNOŚCI