Rada

Bartosz Kublik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Alina Rakowska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Teresa Kudlicka - Sekretarz Rady Nadzorczej

Zbigniew Bodzioch - Członek Rady Nadzorczej

Radosław Chmielewski - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Jonak – Członek Rady Nadzorczej

Artur Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Litwinowicz - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Masiukiewicz – Członek Rady Nadzorczej

 

AKTUALNOŚCI