Skip to main content

Połączenie Banków Spółdzielczych

Informujemy, że nastąpiły połączenia Banków Spółdzielczych:

  • 4 stycznia 2022 r. zostało zarejestrowane w KRS połączenie Częstochowskiego Banku Spółdzielczego Jura Bank jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Żytnie oraz Bankiem Spółdzielczym we Mstowie jako bankami przejmowanymi, z terminem połączenia na dzień 31 grudnia 2021 r.,
  • 24 stycznia 2022 r. zostało zarejestrowane w KRS połączenie Banku Spółdzielczego w Niemcach jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Kurowie jako bankiem przejmowanym, z terminem połączenia na dzień 31 grudnia 2021 r.,
  • 27 stycznia 2022 r. zostało zarejestrowane w KRS połączenie Mazovia Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach jako bankiem przejmowanym, z terminem połączenia na dzień 31 grudnia 2021 r.

W wyniku zarejestrowanych połączeń, System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 312 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI