Skip to main content

Połączenie Banków Spółdzielczych

Z dniem 30 września 2022 r. zostały zarejestrowane w KRS połączenia:

  • ABS Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Wilamowicach jako bankiem przejmowanym,
  • Banku Spółdzielczego w Łosicach jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Platerowie jako bankiem przejmowanym.

Zgodę na połączenie ww. Banków, Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzją z dnia 9 września 2022 r.

W wyniku zarejestrowanych połączeń, System Ochrony Zrzeszenia BPS od dnia 30 września 2022 r. tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 307 Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI