Skip to main content

Połączenie Banków Spółdzielczych

Z dniem 30 czerwca 2021 r. zostały zarejestrowane w KRS połączenia:

• Banku Spółdzielczego we Włoszczowie jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Koniecpolu jako bankiem przejmowanym,

• Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach jako banku przejmującego z Bankim Spółdzielczym w Sawinie jako bankiem przejmowanym.

 

Zgodę na połączenie ww. Banków Komisja Nadzoru Finansowego wydała dcyzją z dnia 25 czerwca 2021 r.

 

System Ochrony Zrzeszenia BPS od dnia 30 czerwca 2021 r. tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 321 Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI