Skip to main content

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS na kadencję 2022-2025

Obradujące w dniu 25 maja 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS na kandencję 2022-2025 w następującym składzie:

 • dr hab., prof.emerytowany SGH Piotr Masiukiewicz
 • Teresa Kudlicka
 • Krystyna Binek-Angełowa
 • Marian Zamojski
 • dr Mateusz Folwarski
 • Urszula Zalewska
 • Marcin Tomaszewicz
 • Radosław Chmielewski
 • dr Artur Kowalczyk.

 

Rada Nadzorcza wybrała ze swjego składu Prezydium w składzie:

 • dr Artur Kowlaczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Radosław Chmielewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Teresa Kudlicka - Sekretarz Rady Nadzorczej.

 

 

 

AKTUALNOŚCI