Skip to main content

Walne Zgromadzenie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 5 czerwca 2024 r. odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, podczas których podjęto decyzję o zmianie Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Zmiany obejmują:

  • połączenie Załączników nr 3 i 9, regulujących przegląd ryzyka w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS,
  • połączenie Załączników nr 4 i 11, regulujących funkcjonowanie Systemu Kontroli Wewnętrznej,
  • zmianę Zasad oceny punktowej w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS.

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 265 przedstawicieli banków, a wszystkie uchwały zyskały akceptację ponad 90%.

 

AKTUALNOŚCI