Bank Spółdzielczy w Będzinie podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 9 marca 2020 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Będzinie.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 kwietnia 2020 r. tworzyć będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 327 Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI