Połączenie Banków Spółdzielczych

Informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 21 stycznia 2020 r. podjęła decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie (bank przejmowany) przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (bank przejmujacy), za zgodą banku przejmujacego.

Zgodnie z określonymi w decyzji KNF warunkami połączenia z dniem 22 stycznia 2020 r.:

  • Zarząd Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie ulega rozwiązaniu, a kompetencje innych jego organów, z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, zostają zawieszone,
  • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu obejmuje zarząd majątkiem Banku Spółdzelczego w Dołhobyczowie,
  • wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie.

AKTUALNOŚCI