Bank Spółdzielczy w Brzesku, Bank Spółdzielczy w Jasienicy i Bank Spółdzielczy w Nowej Soli podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Brzesku,  Bankiem Spółdzielczym w Jasienicy i Bankiem Spółdzielczym w Nowej Soli.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 maja 2019 r.  tworzyć będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 316 zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI