BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY PODPISAŁ UMOWĘ SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BPS

W dniu 13 maja 2020 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników – Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Iłży.
System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 czerwca 2020 r. tworzyć będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 328 Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI