Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 25 czerwca 2020 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony ZRzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 lipca 2020 r. tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 329 Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI