Bank Spółdzielczy w Konopiskach, Bank Spółdzielczy w Mykanowie, Bank Spółdzielczy w Skawinie i Bank Spółdzielczy w Tarczynie podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 11 marca 2019 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Konopiskach, Bankiem Spółdzielczym w Mykanowie, Bankiem Spółdzielczym w Skawinie i Bankiem Spółdzielczym w Tarczynie.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 kwietnia 2019 r.  tworzyć będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 312 zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI