Bank Spółdzielczy w Parczewie podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 25 marca 2019 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Parczewie.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 kwietnia 2019 r.  tworzyć będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 313 zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI