Skip to main content

Bank Spółdzielczy w Raciborzu wyraził wolę przystąpienia do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Raciborzu wyraził wolę przystąpienia do Systemu Ochrony i złożył dokumenty, określone w § 13 ust. 2 pkt 1 litera a Umowy Systemu Ochrony.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w/w Banku do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z działem VI Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Statutem Spółdzielni.

AKTUALNOŚCI