Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy z/s w Morągu i Bank Spółdzielczy w Zatorze podpisały Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 16 września 2019 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Morąsko-Zalewskim Bankiem Spółdzielczym z/s w Morągu i z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 października 2019 r.  tworzyć będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 323 zrzeszone Banki Spółdzielcze.

AKTUALNOŚCI