Skip to main content

II Kongres Ryzyka Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 5 listopada 2019 r. odbył się II Kongres Ryzyka Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było:

  1. ryzyko kredytowe a ryzyko niewypłacalności,
  2. skuteczność zabezpieczeń,
  3. windykacja i restrukturyzacja wierzytelności kredytowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dotycząca wyceny i ustanawiania zabezpieczeń (spostrzeżenia Audytu wewnętrznego oraz rekomendacje dotyczące poprawy skuteczności zabezpieczeń ekspozycji kredytowych) jak również spostrzeżenia dotyczące braku skuteczności windykacji i egzekucji, rekomendacje dotyczące restrukturyzacji należności i poprawy skuteczności windykacji.

Przedmiotem dyskusji były także Wytyczne EBA dotyczące ekspozycji nieobsługiwanych. Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny pod hasłem „Polityka kredytowa banku spółdzielczego, czyli jak kształtować politykę kredytową banku, aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym”. Celem panelu było wypracowanie rekomendacji dotyczących kształtowania polityki kredytowej dostosowanej do realiów banków spółdzielczych. W panelu, obok prelegenta i moderatorów ze Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, aktywnie uczestniczyli Uczestnicy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS (Banki Spółdzielcze i Bank BPS S.A.).

AKTUALNOŚCI