Skip to main content

Bank Spółdzielczy w Wysokiej podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 21 października 2019 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła
w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników – Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiej.

Jednocześnie informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Siewierzu (Uczestnik Systemu) z dniem 16 października 2019 r. został w wyniku połączenia z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym (Bank spoza Systemu) wykreślony z KRS. W tym dniu bank ten przestał być uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i członkiem Spółdzielni SOZ BPS.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 listopada 2019 r. tworzyć będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 323 Banki Spółdzielcze.

AKTUALNOŚCI