Kolejne Banki Spółdzielcze podpisały Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 19 grudnia 2019 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Gorzycach, Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy, Bankiem Spółdzielczym w Raciborzu, Bankiem Spółdzielczym w Skoczowie oraz Bankiem Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem.

Jednocześnie informujemy, iż Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach z dniem 2 grudnia 2019 r. został w wyniku połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Końskowoli wykreślony z KRS. W tym dniu bank przestał być uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i członkiem Spółdzielni SOZ BPS.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 stycznia 2020 r. tworzyć będzie Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 327 Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI