Bank Spółdzielczy w Iłży wyraził wolę przystąpienia do Systemu Ochrony

Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Iłży wyraził wolę przystąpienia do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i złożył wymagane dokumenty, określone w § 13 ust. 2 pkt 1 Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie ww. Banku do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z działem VI Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Statutem Spółdzielni.

AKTUALNOŚCI