Skip to main content

Połączenie Banków Spółdzielczych

Informujemy, że nastąpiły połączenia Banków Spółdzielczych:

  • 2 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie zarejestrował połączenie Banku Spółdzielczego w Kłobucku (bank przejmujący) oraz Banku Spółdzielczego w Popowie z/s w Zawadach (bank przejmowany),
  • 17 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zarejestrował połączenie Banku Spółdzielczego w Siedlcach (bank przejmujący) oraz Banku Spółdzielczego w Mrozach (bank przejmowany).

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 316 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI