Połączenie Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie

Informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 15 kwietnia 2021 r. podjęła decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach (bank przejmowany) przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie (bank przejmujący), za zgodą banku przejmującego.

Działania poprzedzające podjęcie decyzji KNF zostały uzgodnione z bankiem przejmującym i skoordynowane z Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS, którego bank przejmujący jest uczestnikiem. Funkcjonowanie banków spółdzielczych w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS wpływa na wzrost bezpieczeństwa działania banków będacych jego uczestnikami, zarówno poprzez stały monitoring bieżącej sytuacji banków, jak również stworzone mechanizmy pomocy i wzajemnego wsparcia dla jego uczestników.

Z dniem 1 maja 2021 r. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie wszedł we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach.

Aktualnie System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 323 Banki Spółdzielcze.

AKTUALNOŚCI