Zmiana w składzie Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni powołała z dniem 1 maja 2019 r. Pana Mariana Golę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni odpowiedzialnego za Pion Analiz i Ryzyka. Pan Marian Gola zastąpił na tym stanowisku Pana Wiesława Żółtkowskiego, który z dniem 30 kwietnia 2019 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Pan Wiesław Żółtkowski nadal będzie wspierał Spółdzielnię, a w szczególności w/w Pion, swoją wiedzą i bogatym bankowym doświadczeniem.

Pan Marian Gola jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności rachunkowość zarządcza. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu działania banków uniwersalnych na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Pan Marian Gola pełnił funkcję Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gliwicach. W sektorze bankowym pracuje od ponad siedemnastu lat. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i podyplomowych. Był założycielem przedsiębiorstwa zajmującego się usługami konsultingowymi i dydaktycznymi dla sektora bankowego i UKNF. Doradzał także bankom spółdzielczym. Przez kilkanaście lat był pracownikiem banku spółdzielczego, gdzie pełnił szereg funkcji, między innymi dyrektora pionu kredytowego, przewodniczącego komitetu kredytowego i szefa pionu zarządzania ryzykiem. Był członkiem I kadencji Rady Nadzorczej Spółdzielni w latach 2016 -2018.

AKTUALNOŚCI