Połączenie Banku Spółdzielczego w Płońsku z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach

Bank Spółdzielczy w Załuskach z dniem 31 grudnia 2019 r. został w wyniku połączenia z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku wykreślony z KRS. W tym dniu bank przestał być uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i członkiem Spółdzielni SOZ BPS.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 stycznia 2020 r. tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 326 Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI